Lựa Chọn – Ryan Levesque

Nếu bạn từng có ước mơ bắt đầu kinh doanh riêng, trở thành ông chủ của chính mình hoặc làm công việc của riêng bạn – nhưng lại ngại thực hiện bước nhảy vọt và phá hỏng cuộc sống vốn đã tốt đẹp của mình – thì cuốn sách này là dành cho bạn.

Bạn sẽ thấy quá trình từng bước được kiểm tra tỉ mỉ được nêu trong cuốn sách rất dễ làm theo, mặc dù là kết quả của một thập kỷ nghiên cứu và kinh nghiệm.

Quy trình này, được thiết kế để giảm thiểu rủi ro thất bại và mất tiền trước mắt, cùng với những câu chuyện đầy cảm hứng của những người hàng ngày đã sử dụng quy trình này để khởi động các doanh nghiệp thành công, sẽ không chỉ giúp bạn hiểu rõ về loại hình kinh doanh nên bắt đầu mà còn sự tự tin để cuối cùng thực hiện bước nhảy vọt đó và bắt đầu.

Bài viết liên quan