Thư Bán Hàng Đỉnh Cao – Dan Kennedy

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

  • Sức mạnh là của bạn
  • Phần 1: Trước khi bắt đầu viết
  • Phần 2: Quy trình của Kennedy
  • Phần 3: Công cụ bán hàng đa năng nhất
  • Phần 4: Nguồn hỗ trợ

Bridget Campbell – Giám đốc Marketing, Idaho – đã nhận xét: “Tôi là giám đốc marketing đã gần 10 năm. Tôi cũng biết kha khá kiến thức về ngành này. Những chiến dịch quảng bá của tôi đem lại kết quả tốt, ông chủ và khách hàng đều rất quý trọng tôi. Nhưng tôi không biết rằng mình vẫn còn thiếu sót quá nhiều thứ! Chính những cuốn sách của Dan S. Kennedy đã giúp tôi ngộ ra được rất nhiều điều.”

Harry Williams – Luật sư cũng nhận thấy được sự hữu ích của quyển sách đối với công việc của ông: “Tôi đã tạo ra được một chiến dịch bán hàng qua thư của riêng mình bằng những chỉ dẫn trong quyển sách của ông. Chiến dịch ấy đã giúp công việc của tôi phát triển đáng kinh ngạc, đến mức giờ đây tôi không còn cần phải thực hiện bất kì một hoạt động marketing nào nữa. Vấn đề hiện nay của tôi chỉ làm thế nào để quản lý hết tất cả những khách hàng của mình.”

Bài viết liên quan